MARIYAM IGISSENOVA

MARIYAM IGISSENOVA

SPEAKERS

MARIYAM IGISSENOVA

Head of Integrated planning system sector, “refining and marketing” division, KazMunayGas JSC

MARIYAM IGISSENOVA

Head of Integrated planning system sector, “refining and marketing” division, KazMunayGas JSC